Jihočeští ornitologové s článkem o bahňácích v časopise Science!

            
Jihočeská ornitologie zaznamenala velký úspěch. Dva rodáci z jižních Čech, RNDr. Vojtěch Kubelka, PhD a Prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., jsou prvními autory článku mezinárodního týmu, který studoval predaci hnízd u bahňáků, studie, která byla nedávno otištěna v jednom z nejprestižnějších vědeckých periodik, časopise Science, a co víc, byla zdůrazněna na titulní straně časopisu.
 
Studie na velkém vzorku 38 191 hnízd 111 druhů bahňáků na všech kontinentech ukazuje, že míra predace hnízd bahňáků (jak často jsou vejce v hnízdě sežrána predátorem) byla dle očekávání opravdu nejvyšší v tropech a postupně klesala do mírných šířek a k pólům, ale to pouze do roku 2000. V posledních desetiletích došlo k výraznému nárůstu míry predace a to zejména v severních mírných šířkách a nejvíce v Arktidě, kde denní míra predace vzrostla až trojnásobně oproti historickým hodnotám. Tyto náhlé změny souvisí s globálním oteplováním i klimatickou nestabilitou na sledovaných lokalitách a souhlasí s rozsáhlými změnami vztahů mezi predátory a kořistí v komplexních ekosystémech. Zvýšená míra predace může mít dalekosáhlé negativní důsledky nejen pro již značně ubývající bahňáky.
 
Celý článek je možné bez jakéhokoliv přihlašování stáhnout zde
 
    
Líhnoucí se hnízdo čejky chocholaté (Vanellus vanellus) na Českobudějovicku. Toto hnízdo odolalo predátorům až do vylíhnutí, ale data ze stovek čejčích hnízd v rámci nové studie ukazují, že i v jihočeské krajině je v posledních desetiletích predace hnízd častější, než tomu bylo do roku 2000. Foto: Vojtěch Kubelka.
 
O publikaci zaznamenala velký zájem řada médií v zahraničí i u nás a podle anglických propočtů se výsledky této studie doposud mohly dostat k více než 10 000 000 lidí po celém světě. „Máme ze zájmu o naše výsledky velkou radost a věříme, že se nám již povedlo a ještě povede tento úspěch vhodně využívat k propagaci vědy jako takové a ochraně nejen bahňáků a nejen u nás…“, komentuje situaci Vojtěch Kubelka.
 
Vybrané odkazy českých médií můžete naleznout zde:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Vojtěch Kubelka (vlevo) a Miroslav Šálek (uprostřed) společně s Hynkem Matušíkem po překvapivém nálezu mamutího klu během výzkumu společenstev bahňáků na Ruské Čukotce v roce 2010. Foto: Vojtěch Kubelka.