Liniové sčítání druhů

Členové JOK se letos již několikátým rokem zapojí do dlouhodobého programu ČSO Liniové sčítání druhů (LSD). Na kilometrové linii jsou za velmi pomalé chůze během jedné hodiny registrováni všichni vidění a slyšení ptáci. Těchto linií zpracovali loni členové JOK více než 20 (viz mapka). Ptáci registrovaní na linii jsou rovnou v terénu zapisováni a jejich poloha zaznamenána do mapy v aplikaci pro mobilní telefon nebo tablet. Stejná linie je procházena 2x v hnízdní době a 3x během zimního období. Protože v méně přehledném terénu (např. v lese) jsou ptáci registrováni většinou podle zpěvu a dalších hlasů, zapojení do liniového sčítání vyžaduje od účastníků dobrou znalost ptačího zpěvu. Výsledky ze všech linií slouží po zpracování ke stanovení trendů vývoje početnosti jednotlivých ptačích druhů. Případní zájemci mohou najít podrobnou metodiku na https://lsd.birds.cz.