Mediální ohlas Akce Acrocephalus

40 let, to je už opravdu něco a obzvlášť, pokud se jedná o výzkumný projekt. Přesně tolik let oslavila jedna ze stěžejních akcí, pořádaných členy JOK - Akce Acrocephalus na ryb. Řežabinec. Jedná se o každoroční desetidenní "tábor", kde se na přelomu července a srpna scházejí zájemci o kroužkování a výkum ptactva. Mladí zájemci se učí odborným dovednostem, ti starší si pak předávají nejnovější informace a poznatky na poli vědy.

Tato významná událost samozřejmě neunikla médiím a to navzdory začínající olympiádě a předvolebním bojům :-) .

Akci se postupně dostalo pozornosti v Denících (čtěte zde), MF Dnes (čtěte zde) a Jihočeské televizi (zde, od 5:40 min.).

 

JH