Mezinárodní sčítání protahujících kulíků zlatých – přidejte se!

17.–18. 10. 2020
 
O víkendu 17.–18. 10. 2020 proběhne napříč celou Evropou monitoring podzimního průtahu kulíků zlatých (Pluvialis apricaria), stejně jako v letech 2014 a 2008 pod koordinací mezinárodní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (International Wader Study Group). Společně s kulíkem zlatým je propagováno také sčítání čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a kolih velkých (Numenius arquata). 
 
Již v letech 2008 a 2014 sčítání protahujících kulíků zlatých v ČR organizovala Skupina pro výzkum a ochranu byhňáků v ČR (SVOB,  https://svob.czweb.org/) a tak tomu je i letos. Pomozte nám shromáždit reprezentativní údaje o protahujících kulících zlatých na našem území!
 
1) o víkendu 17.–18. 10. 2020 se vydejte do terénu a hledejte kulíky zlaté
- vedle den upuštěných rybníků se kulíci zlatí na podzimním průtahu často zdržují na polích či pastvinách daleko od vody, zpravidla ve společnosti čejek chocholatých
 
2) zaznamenávejte všechny kulíky zlaté i čejky chocholaté a kolihy velké, které zjistíte
– včetně prostředí, ve kterém se nacházejí
 
3) do známé databáze ČSO (https://www.birds.cz/avif/) vkládejte všechna svá pozorování kulíků zlatých a čejek chocholatých včetně GPS souřadnic, biotop uveďte do poznámky
- vkládejte prosím i čas pozorování a zdůrazněte informaci, zdali byli kulíci zlatí sami, nebo se nacházeli ve společnosti jiných bahňáků
 
4) negativní zjištění nelze zadávat do databáze, ale jsou rovněž důležitá, pošlete mi je na e-mail: kubelkav(zavinac)gmail.com
- pro zjištění celkového úsilí hledání kulíků zlatých v ČR jsou nezbytné i negativní záznamy, zašlete mi prosím slovní popis nebo mapu oblasti s vyznačenou trasou, kde jste o víkendu kulíky zlaté hledali, ale nenašli (případně objevili a tyto záznamy najdu v databázi)
- do databáze určitě bude užitečné vložit i další pozorování kulíků v průběhu celého října, či listopadu, negativní záznamy jsou důležité pouze z víkendu 17.–18. 10. 2020
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Těším se na Vaši spolupráci!
 
Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR