Mimořádné zimní hnízdění puštíka obecného

Dne 1.února 2012 bylo v zámeckém parku v Českém Krumlově nalezeno na zemi
 mládě puštíka obecného v prachovém šatu ve stáří cca 1 měsíce (viz foto).
 Hnízdění bylo tedy v tomto případě zahájeno počátkem prosince.
 Mládě bylo umístěno do záchranné stanice Sulimo v Doudlebech. Pokud se
 prokáže, že v místě hnízdění byla úspěšně vyvedena další mláďata, bude
 toto mládě vypuštěno zpět ke svým sourozencům.
 Foto: Jan Bednář