Monitoring havrana polního v Českých Budějovicích

Unikátní monitoring havranů zahájili v těchto dnech vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ornitologové z Jihočeského ornitologického klubu, ochranáři z magistrátu města České Budějovice a umělci z kreativního centra Rabenštejnská 2020. Společně se dohodli, že budou dlouhodobě sledovat havraní populaci v Českých Budějovicích, zkoumat jejich potravní i hnízdní chování a monitorovat jejich pohyb prostřednictvím kamer, vysílaček a barevného značení. Výsledky zkoumání pak budou veřejnosti představeny kreativními prostředky tak, aby lidé získali celistvý a atraktivní pohled do komunity havranů. Motivací magistrátu města je představit havrany veřejnosti v celé jejich zajímavosti a vytvořit tak jakousi protiváhu lidem, kteří je považují za škůdce a druh, který by měl z města zmizet.
Na webu https://havrani.rabenstejnska.cz/ lze sledovat živý pohled do hnízda havranů v kolonii u Rabenštejnské věže. Dále vznikla facebooková stránka Havrani, na kterou umísťují členové zajímavá pozorování havranů z Českých Budějovic, což by mohlo být dobrou základnou pro získávání představy o tom, kdy a kde se havrani pohybují a čím je jejich chování ovlivněno.
 
Kontakty:
 
RNDr. Petr Veselý, Ph.D. – ornitolog, katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích
    e-mail: veselp03@prf.jcu.cz
Jaroslav Závora – ornitolog, člen Jihočeského ornitologického klubu
    e-mail: zavora.jaroslav@seznam.cz
Ivo Moravec, náměstek primátora města České Budějovice
    e-mail: MoravecI@c-budejovice.cz
David Veis, fotograf, kreativní centrum Rabenštejnská 2020
    e-mail: rabenstejnska2020@gmail.com