Proběhla úspěšná vánoční vycházka Jihočeského ornitologického klubu

Dopoledne v sobotu 26. 12. 2014 se v centru Českých Budějovic u
Jiráskova jezu sešli členové a příznivci Jihočeského ornitologického klubu, aby pozorovali 
opeřence, debatovali v rámci různých ornitologických témat a provětrali se po pojídání 
vánočního cukroví :-D Celkem se akce zúčastnilo 19 osob včetně pěti dětí.
 
Účastníci obdrželi řadu zajímavých propagačních materiálů a poté se za příznivého počasí 
(před začátkem chumelenice) prošli podél Vltavy do Českého Vrbného, následně navštívili i 
přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Mohli se obdivovat loveckému umění skorce vodního u 
Dlouhého mostu i ledňáčka říčního v Českém Vrbném. Na Vrbenských rybnících potěšil 
zejména hvízdák euroasijský a podél řeky dlask tlustozobí i vybarvení hýli obecní. Povídalo 
se zvláště o ptactvu zimujícím na Vltavě v Českých Budějovicích, Vrbenských rybnících a 
ptačí oblasti Českobudějovické rybníky.
 
Celkově se akce velmi vydařila a na podobnou vycházku se můžete těšit začátkem února 2015 
v rámci mezinárodního dne mokřadů. Informace se včas objeví na webu JOK. Děkuji všem 
účastníkům za vytvoření té správné atmosféry a těším se na viděnou na další akci!
 
                                                                                                Vojta Kubelka


    Účastníci vánoční vycházky JOK a několik vodních ptáků u lávky na sídlišti Vltava                        Foto: V. Kubelka
 

    Část účastníků v družném hovoru za pochodu podél řeky                                                         Foto: V. Kubelka
 

    Samec ledňáčka říčního po úspěšném lovu na Vltavě v nadjezí Českého Vrbného                         Foto: V. Kubelka