Pozvánka na šestou jihočeskou ornitologickou konferenci

 

Jihočeský ornitologický klub ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou vás zvou na
 

Šestou jihočeskou ornitologickou konferenci

    
Konference k 50. výročí založení Jihočeského ornitologického klubu (JOK), pobočky České společnosti ornitologické (ČSO).
 
Datum: 27.–29. 9. 2019 (pátek–neděle)
 
Místo: České Budějovice, Jihočeská univerzita
 
V rámci konference se můžete těšit na řadu zajímavých přednášek, tradiční podzimní členskou schůzi ČSO, diskuzní panel Petra Voříška, terénní exkurzi, společenský večer a další doprovodný program.
 
Podrobnější informace budou k dispozici a registrace konference bude spuštěna na jaře 2019.
 
Pro aktuální informace sledujte stránky Jihočeského ornitologického klubu
 
Pokud si přejete již v předstihu konzultovat téma své přednášky (posteru), nebo chcete navrhnout vhodného přednášejícího, neváhejte se obrátit na tajemníka pro vědu a výzkum Jihočeského ornitologického klubu: RNDr. Vojtěch Kubelka, PhD (kubelkav@gmail.com). Přednášky nebo postery nejsou limitovány vazbou k jižním Čechám, naopak podporujeme ornitology z celé České republiky, aby se s námi přijeli podělit o své zajímavé poznatky.
 
Těšíme se na setkání s vámi. 
Konferenřční výbor