Vlhy pestré zahnízdily v jižních Čechách i letos

Jihočeský ornitologický klub – pobočka České společnosti ornitologické 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – regionální pracoviště Jižní Čechy

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

 

Společná tisková zpráva ze dne 25. 10. 2018

 

Vlhy pestré zahnízdily v jižních Čechách i letos

 

Chráněné vlhy pestré se do jižních Čech vrátily i v letošním roce a úspěšně vyvedly mláďata. Hnízdiště v opuštěné pískovně sledují ornitologové a ochránci přírody.

 

První záznam o hnízdění v jižních Čechách pochází z 90. let minulého století z Třeboňska, podruhé zahnízdily v roce 2015 na Českobudějovicku. Vždy šlo ovšem o jeden pár. Teprve v loňském roce se hnízdiště vlh objevila na dvou místech v kraji a poprvé také vznikla kolonie těchto atraktivních ptáků, kde z pěti hnízdících párů čtyři vyvedly mláďata. A právě do této pískovny na Českobudějovicku se vlhy vrátily i v letošním roce. Podle zjištění ornitologů a ochránců přírody zde zahnízdily čtyři páry. Jeden další pár vlh pak zahnízdil v jiné pískovně, vzdálené jen několik set metrů od koloniálního hnízdiště. Pozorována byla i čerstvě vyvedená mláďata, což svědčí o tom, že i rok 2018 byl pro jihočeské vlhy úspěšný. Přesnou polohu pískoven se zatím ornitologové rozhodli nezveřejňovat. Kromě přirozených příčin totiž mohou vlhy ohrozit i neukáznění fotografové a další návštěvníci. 

„Hon za kvalitním snímkem, nebo nevšedním zážitkem může při neznalosti biologie druhu hraničit s jeho rušením a ohrožením hnízdění“ upozorňuje koordinátor sledování stavu ptáků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a jednatel Jihočeského ornitologického klubu (JOK) Jan Havlíček.

„Vlhy bývají svému hnízdišti poměrně věrné, takže jsme jejich návrat tak trochu očekávali. Přesto máme z kolonie radost, protože ukazuje, že vlha pestrá se v jižních Čechách stává pravidelně, byť vzácně hnízdícím druhem,“ říká ornitolog Jiří Bureš, vedoucí jihočeského regionálního pracoviště AOPK ČR a člen výboru JOK.

Opuštěné, ale i těžené pískovny se stávají v jihočeské krajině důležitými místy pro ochranu ohrožených druhů. Kromě vlh v nich nacházejí útočiště i další ohrožené ptačí druhy, např. břehule říční či kulíci říční, nebo celá řada pískomilných druhů rostlin a hmyzu. Mezi hmyzem vynikají např. samotářské včely, které patří k nejohroženějším skupinám živočichů v naší přírodě.

„Pískovnu, v níž vlhy hnízdí, sledujeme dlouhodobě, protože se v ní vyskytuje větší množství ohrožených druhů rostlin a živočichů. Opakované úspěšné hnízdění vlh její význam pro ochranu přírody jen potvrzuje,“ podotýká Jiří Řehounek z Cally, který se ochraně a biologickému průzkumu pískovny věnuje.

Ornitologové a ochránci přírody také žádají Jihočechy, aby si případná pozorování vlh nenechávali pro sebe. Mohou se ozvat buď přímo AOPK ČR, JOK či Calle. Nebo mohou využít databáze AVIF (https://www.birds.cz/avif/), kterou spravuje Česká společnost ornitologická, nebo BioLog (https:// https://biolog.nature.cz), kterou spravuje AOPK ČR a vyplnit pozorování vlh do internetového formuláře.

„Vzhledem k aktuálnímu šíření vlh je pravděpodobné, že mohou zahnízdit i na jiných místech Jihočeského kraje. Proto bychom rádi požádali veřejnost, aby tyto krásné ptáky nerušila při hnízdění a nezasahovala do míst, kde se usídlí,“ uzavírá Václav Mikeš, zoolog Jihočeského muzea a člen Jihočeského ornitologického klubu (JOK).

Kontakty:

Ing. Jiří Bureš (AOPK ČR – RP jižní Čechy & JOK) – e-mail: jiri.bures@nature.cz

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail: RehounekJ@seznam.cz

Mgr. Václav Mikeš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích & JOK) – e-mail: mikes@muzeumcb.cz

Mgr. Jan Havlíček (AOPK ČR – ústředí, Praha & JOK) – e-mail: jan.havlicek@nature.cz