Výzva - hnízdění racků

Vážení kolegové,

níže naleznete upravený text výzvy Z. Vermouzka k poskytnutí údajů o hnízdění racka chechtavého. Protože právě v našem kraji se tento druh velmi hojně vyskytoval a stále se zde i vyskytuje, věřím, že většina z Vás může poskytnout cenné údaje. Pokud tedy máte čas a chuť, vložte do databáze prosím co nejvíce údajů a to i těch, které Vám třeba na první pohled přijdou obyčejné - i ty mohou mít do budoucna vysokou hodnotu.

Racek chechtavý je druhem, který zaznamenal v uplynulých 10 letech obrovský úbytek hnízdní populace. Řada hnízdních kolonií zanikla zcela, na většině ostatních se množství hnízdících párů snížilo na zlomky původních počtů.

Proto bychom rádi udělali inventuru, kolik hnízdišť vlastně ještě existuje a kolik párů (hnízd) kde je.  Chceme Vás proto požádat, pokud máte jakékoli poznatky o hnízdění racků v uplynulých letech (včetně letoška), zadejte prosím přesné umístění hnízdiště + odhad počtu hnízdících párů do Faunistické databáze https://avif.birds.cz (samozřejmě můžete zadat údaje i jako částečně nebo zcela utajené - v tom případě se budu individuálně dotazovat na možnost využití takových údajů). Cenné jsou i údaje hnízdění naznačující (např. páření). Alternativně můžete své poznatky poslat emailem Z. Vermouzkovi na sekretariát ČSO., ale lepší je zápis do databáze, neboť data tak budou dostupná i pro další využívání v budoucnu. Při zadávání do databáze prosím uveďte v poli "Aktivita" některou z kategorií hnízdění, aby byly záznamy dohledatelné.

Ze shromážděných údajů máme v úmyslu s několika spoluautory připravit článek do Sylvie, kde budou všichni dodavatelé dat uvedeni. Nabízím také možnost aktivně se zapojit do psaní rukopisu a tedy stát se spoluautorem - zájemci nechť se ozvou Z. Vermouzkovi.

Za veškeré údaje, i potvrzení negativních, tedy zániku kolonií, velice děkuji! Poznání současného stavu je prvním krokem k efektivní ochraně a záchraně zbývajících kolonií.

 

S pozdravem a poděkováním,

Zdeněk Vermouzek