Výzva k mapování hnízdišť rorýse obecného

Rorýs obecný (Apus apus) je typický představitel synantropního druhu. Druh, který původně hnízdil na útesech a skalních stěnách, se dnes hojně vyskytuje v lidských sídlech a k hnízdění využívá štěrbiny a větrací otvory vysokých budov. Rorýs obecný obývá převážně otevřenou krajinu, běžný je v zástavbě nejrůznějších typů, od historických center přes satelitní sídliště na okrajích větších městských aglomerací až po vícepatrové objekty v malých obcích.

Rorýs tráví většinu svého života ve vzduchu, kde konflikt s člověkem nehrozí. Problém však nastává při hnízdění. Rekonstrukce starých budov či zateplování panelových domů na sídlištích mívají za následek výrazný pokles početnosti místní populace. Při rekonstrukcích často dochází k ucpání nejrůznějších škvír a ventilačních otvorů a rorýsi tak přichází o místa k hnízdění. V nejhorších případech může docházet k ucpávání otvorů dokonce v době hnízdění, kdy hynou jak mláďata, tak jejich rodiče, pokud byli nešťastnou náhodou během prací uvnitř. Žádné stavební úpravy by se proto neměly provádět v době rozmnožování rorýsů, tj. zhruba od 20. dubna do 10. srpna.  Při podezření na akutní ohrožení rorýsů a jejich hnízdišť kontaktujte nejbližší inspektorát České inspekce životního prostředí.

Na základě Metodického pokynu, vydaného Ministerstvem životního prostředí 10. 4. 2009, je možné již před zahájením rekonstrukce zohlednit ochranu hnízdiště rorýsů. K tomu je ovšem potřebný doklad o existenci hnízd v předchozích letech na dané lokalitě. 

Jelikož právě nastává vhodná doba pro mapování rorýsích hnízd, chtěli bychom vyzvat všechny členy, aby nálezy aktivních hnízd rorýsů zadávali do databází ČSO (https://www.birds.cz/avif/) či AOPK.

Aby byly zjištěné údaje plně využitelné, je zapotřebí co nejpřesnější zadání místa nálezu, nejlépe konkrétní adresou či bodem na danou budovu. K nálezu je vhodné také doplnit počet hnízd a hnízdní kategorii.

Podrobné informace o problematice rorýsů se můžete dočíst například na letáčku vydaném k příležitosti Ptáka roku 2004 nebo na stránce www.rorysi.cz.