Zkušennosti z NP Bavorský les II

    Ředitel NP Bavorský les Franz Leibl hovoří o přirozené obnově lesa, který byl ponechán přírodě. V NP Bavorský les je jen několik málo prvních (bezzásahových) zón, které postupně se rozšiřují. Z kůrovce zde nemají strach, naopak.
 Rozhovor zde: https://www.rozhlas.cz/zpravy/priroda/_zprava/939555

     Již delší dobu je tento přístup připravován i na území NP Šumava. Zde je však z různých důvodů odkládán a blokován. Naopak zde došlo k zásahům, které nyní šetří ČIŽP a za nedovolené kácení budou zřejmě padat i pokuty.

     Přitom zcelení prvních zón a dodržování managementu je základním předpokladem k úspěšnému boji s kůrovcem v druhých zónách a okolí parku a k udržení statusu NP. Původní návrh zákona připravovaný Plzeňským krajem počítal s pronajmutím parku soukromé agentuře. Jak by takový pokus dopadl si může každý představit. Po této podobě zákona volá i Jihočeský hejtman Jiří Zimola. Doufejme, že nový zákon o NP Šumava, připrovaný na půdě MŽP bude respektovat odborné připomínky a bude úspěšným nástrojem na ochranu přírody. K tomu budou ale nutné úpravy stávajícího zákova MŽP, jehož současná podoba dává až přehnané pravomoce obcím v NP (např. umožňuje obcím v parku nakládat s majetkem státu v hodnotách několika miliard). Zástupci obcí v NP jsou dlouhodobě zastánci takových přístupů, které by mohly vést k devastaci přírody. Děje se tak i přes to, že obce se díky NP mají lépe (více zde: https://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/plzensky/clanek.phtml?id=710894) , a že podle zkušenností Bavorských ochránců mohou příjmy z turismu převyšovat příjmy z těžby dřeva (článek na webu JOK: https://jokcso.webnode.cz/news/musime-se-bat-bezzasahovych-zon-na-sumave-/). Jak to tedy bude dále ukáží následující dny.