Členství

    Členství v Jihočeském ornitologickém klubu přináší svým členům především dokonalou informovanost o tom, co se v jihočeské ornitologii odehrává. Nenahraditelné jsou především osobní kontakty mezi ornitology a výměna zkušeností a informací mezi nimi. Zejména na společných zasedáních, která se konají dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v Jihočeském muzeu, prezentují členové poznatky ze svých pozorování, seznamují se s výsledky ornitologických výzkumů a aktualitami na poli ochrany ptactva. Méně zkušení pak mají možnost poradit se s těmi zkušenějšími a navazovat s nimi i úzké kontakty, včetně účasti na nejrůznějších aktivitách. Významnější výsledky badatelské činnosti členů klubu pak bývají v několikaletých intervalech prezentovány na jihočeských ornitologických konferencích a publikovány ve zvláštních sbornících a odborných časopisech. Začínající ornitologové pak nepochybně využijí možnosti terénních exkurzí vedených zkušenými členy i možnost přístupu k odborné literatuře v knihovně klubu. Od členů pak klub očekává, že se podle svých možností a schopností zapojí do některé z aktivit klubu. Základní povinností je každoroční podání zprávy o vlastních pozorováních, která jsou archivována ve faunistické kartotéce klubu.

 

    Členům nabízíme:

 • Možnost zapojit se do výzkumných aktivit klubu
 • Možnost publikovat své výsledky na schůzích, v podobě odborných článků a na konferencích pořádaných klubem
 • 2x ročně členskou schůzi
 • 1x měsíčně setkání členů a příznivců klubu
 • Vycházky pro členy klubu a veřejnost
 • Možnost účastnit se akcí pořádaných spřátelenými spolky v zahraničí
 • Informace o činnosti klubu v podobě zápisů ze schůzí
 • 2x ročně sestavovaný výběr zajímavých pozorování a zdarma PDF článků Zajímavá a významná ornitologická pozorování
 • Kontakty na kolegy působící v JC a výměna informací
 • Zasílání důležitých a aktuálních informací (pozvánky na akce, aktuální výzvy apod.) e-mailem.
 • Aktualizové stránky na facebooku

    Jak se stát členem: Jihočeský ornitologický klub je pobočkou České společnosti ornitologické (ČSO) na území jižních Čech. Členové klubu jsou především členové ČSO se všemi členskými právy, přičemž v klubu se již žádný členský příspěvek neplatí. O členství v klubu mohou požádat i další zájemci z řad nečlenů ČSO, kterým se ale členství v této organizaci doporučuje. Zájemci o členství v ČSO a Jihočeském ornitologickém klubu se mohou přihlásit přes webové stránky ČSO a v přihlášce vyplnit i přihlášku do JOK. V jiných případech (např. nečleni ČSO) mohou zájemci kontaktovat jednatele klubu J. Havlíčka (JanHavlicek.cz !zavinutec! gmai.com; 721-421-652), nebo navštívit některou z akcí pořádaných klubem.