Personália

Osobnosti jihočeské ornitologie

    Pan Milan Hirt

    Pan Oldřich Kankrlík 

    Prof. Zdeněk Veselovský