Kontaktní adresa:    Jihočeský ornitologický klub
                                      Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
                                      Dukelská 242/1 370 51 České Budějovice
                                      cso.jok@gmail.com

    Petr Bürger - předseda
    burger.p@seznam.cz

    Jiří Šebestian - místopředseda
    sebestian@prachenskemuzeum.cz
   
    Jiří Bureš - pokladník
    jiri.bures@nature.cz

    Jan Havlíček - jednatel
    JanHavlicek.cz@gmail.com

    Vojtěch Kubelka - tajemník (věda a výzkum)
    kubelkav@gmail.com

    Václav Mikeš - zástupce  Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
    mikes@muzeumcb.cz