Límcování hus velkých

Koordinátor: Michal Podhrázský, Petr Musil
Husí tým: Jaroslav Závora, Pavel Albert, Lukáš Hamáček
 
Pokyny pro vkládání
Česká republika má límce červené. Na límci je kód skládající se z jednoho písmene a dvoučíslí. Uvádějte, prosím, celou kombinaci (barva límce, písmeno, dvoumístné číslo). Aby mohly být odečtené límce zpracovány, potřebujeme je na Birds.cz nalézt, je tedy třeba označit při zadávání pozorování kolonku kroužek a do poznámek zapsat kód odečteného límce. Bez tohoto označení jsou odečty nalezeny jen náhodně. Do kolonky počet se píše celkový počet hus na lokalitě, ne počet límců. Odečtené límce lze hlásit i na email: Albert.P@seznam.cz. Vedle toho je velice vhodné nahlásit informaci o límcích i Kroužkovací stanici Národního muzea, a to buď prostřednictvím databáze RINGs (pro kroužkovatele), nebo dle návodu uvedeného zde (pro ostatní mimo kroužkovatelů).
 
Úvodní informace
V Jižních Čechách proběhlo první límcování hus velkých v roce 1980, od té doby s přestávkami běží do dnes. Úkolem husího týmu je celoroční monitoring hus v Jižních Čechách. Členové husího týmu podnikají cesty za husami po celé ČR a do zahraničí. Hlavním úkolem je vyhledávání lokalit vhodných k odchytu hus velkých a jejich límcování, kde patří i velký dík našim spolupracovníkům v Blatné (Petr Pavlík) a na Táborsku (Michael Strnad, Jan Fišer). Dále po celý rok probíhá intenzivní odečítání límců, zpracovávání odečtů a následné uložení do husí databáze.
 
Zpráva o činnosti za rok 2021
V roce 2021 byl odchyt hus velkých prováděn na 14 lokalitách v sedmi krajích: Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský. Celkem bylo odchyceno 114 hus velkých, 87 ex. bylo označeno krčním límcem, zbylé husy byly označeny pouze kroužkem pro svou malou velikost. V Jižních Čechách bylo na čtyřech lokalitách odchyceno 54 hus, nasazeno bylo 39 límců. Druhým rokem se v Jižních Čechách odchycené adultní husy rentgenují za účelem zjištění broků v jejich těle. V roce 2021 bylo zrentgenováno 22 ex., z toho u šesti ex., (27 %), byly broky v jejich těle přítomny. V roce 2019 zrentgenováno 15 ex., u pěti ex., (33 %), přítomny broky v těle. 
V roce 2021 měly Jihočeské husy na území Jižních Čech nebo mimo něj v ČR 2707 odečtů. Další odečty ještě čekají na zpracování (KS NM Praha, Geese.org). V Jižních Čechách bylo také odečteno 42 zahraničních límců (211 odečtů).