Monitoring IBA

Vážení členové JOK,

Z důvodu několikaletého chybění celostátního koordinátora v kanceláři ČSO pro mapování ptačích oblastí, takzvaného "ibaře", jsme se rozhodli, že v tomto směru můžeme výrazně pomoci jako pobočka.

Řada z vás již o tom ví, snažíme se alespoň v jižních Čechách obnovit činnost patronátních skupin ptačích oblastí a alespoň základní monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v provedení, které navrhl Jan Hora dobře fungovalo v letech 2005–2010.

Zpracované výsledky prvních dvou tříletých mapovacích obdobích naleznete ve dvou publikacích:

https://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6741

Druhá kniha zpracovávající roky 2008–2010 vyšla jako samostatné číslo časopisu Příroda 33 v roce 2015.

Obě publikace vřele doporučuji jak pro vlastní výsledky, tak metodiky monitoringů a první z nich mohu na vyžádání zaslat v pdf formátu.

V posledních letech ubývalo finančních prostředků a s tím se zmenšoval rozsah provedených monitoringů, úplně se rozpadla celostátní koordinace. Navazující monitorovací programy jiných pracovišť státní správy jsou bohužel nejednotné, v mnohém neúplné a případná data jsou ornitologům špatně dostupná. Činnost patronátních skupin se značně omezila, případně ustala úplně.

Situace je to velmi smutná a vzhledem k tomu, že nápad patronátních skupin vznikl u nás, Jan Hora byl za tento nápad mezinárodní ornitologickou komunitou oceněn, koncept patronátních skupin ptačích oblastí převzaly státy po celém světě a nyní to u nás nefunguje, je tak trochu i ostuda.

Abychom napravili svou reputaci, bylo by žádoucí obnovit alespoň základní monitoring alespoň druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí.

Proto děláme následující

1) Proběhla a stále probíhá revize patronátních skupin. Současný stav vám posílám v příloze. Nahlašte mi prosím jakékoliv změny (ideálně ve které patronátní skupině chcete být aktivní), seznam vyvěsíme na web JOK a budeme ho tam aktualizovat.

Bohužel nemáme vedoucího patronátní skupiny PO Údolí Otavy a Vltavy. Pokud byste se jím sami chtěli stát nebo o někom víte, dejte mi prosím vědět.

Vedoucí patronátní skupiny na Šumavě, Martin Lazarovič, by uvítal pomoc s koordinací zejména v SZ části rozsáhlé šumavské PO, tak se rovněž neváhejte ozvat s vašimi návrhy.

2) Probíhá mapování kritériových druhů PO nebo dalších vybraných druhů přílohy I, a to alespoň jednou za tři roky. Pracujeme tedy v tříletém cyklu navrženém J. Horou (posílám ho v příloze), rok 2017 je prvním rokem dalšího tříletého období. Vedoucí patronátních skupin vědí, které druhy se sčítají který rok, s řadou z nich jsem již letošní monitoring konzultoval a s řadou z nich ještě budu.
 

3) Byť je monitoring založen na dobrovolné spolupráci, v pokladně JOK je určité množství peněz, které může být vynaloženo na atlasové mapování a monitoring druhů, proto bychom rádi aktivním členům patronátních skupin přispěli na cestovné. Pokud se o této možnosti chcete dozvědět více, napište mi prosím.

Pokud máte chuť se zapojit do činnosti kterékoliv patronátní skupiny a pomoci s monitoringem, neváhejte se ozvat mně, případně rovnou kontaktujte rovněž vedoucího dané patronátní skupiny.

Jakákoliv data a výsledky monitoringu druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí z jižních Čech za tříleté období 2014–2016 posílejte na mou e-mailovou adresu: kubelkav@gmail.com. Učiňte tak prosím i v případě, že jste data již zaslali vedoucímu příslušné patronátní skupiny.

Jakákoliv nová data a výsledky z letošního roku a dalších let pošlete prosím vedoucímu patronátní skupiny a mně v kopii.

Pokud máte jakékoliv dotazy k monitoringu druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v rámci jižních Čech, neváhejte se na mě obrátit.

za výbor JOK

Vojta Kubelka