Monitoring IBA

Monitoring Ptačích oblastí
 
Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000.
 
V ptačích oblastech je pravidelně prováděn monitoring kritériových i dalších ptačích druhů, a to především lokálními ornitology. Monitoring je prováděn za finanční podpory AOPK ČR, která prostřednictvím vysoutěžených subjektů (v JČ to v uplynulých obdobích byla ČSO) realizuje naplnění povinností (vč. monitoringu) vyplývajících ze směrnice. Od roku 2013 nebyl z důvod absence financí z rozpočtu ČR i celorepublikového vedení ve větší míře monitoring organizován a probíhá tak pouze částečně na základě aktivit místních patriotů, dobrovolníků a zaměstnanců AOPK ČR a NP Šumava. V letech 2020 - 2023 bude díky projektu AOPK ČR Mon&Inv znovu probíhat rozsáhlý monitoring v PO, přičemž práce jsou rozděleny mezi zaměstnance AOPK ČR a externí (vysoutěžený) subjekt v rámci něhož budou pracovat i členové JOK. Některé druhy jsou pak alespoň částečně v rámci zmíněného projektu a dalšímu financování mapovány již od roku 2018.
 
Výsledky monitoringu v letech 2005 - 2007, 2008 - 2010 a 2011 - 2013 včetně údajů z jihočeský Ptačích oblastí byly shrnuty v publikacích Hora et al. 2010, Hora et al. 2015. Shrnutí dostupných údajů z let 2013 - 2018 se připravuje.
 
Více informací k monitoringu IBA může podat Jan Havlíček (e-mail viz kontakty).