e-mailová konference

Diskusní fórum JOK.

 Pro členy JOK je zřízena e-mailová konference na adrese jokcso@googlegroups.com. Jejím cílem je navazování vzájemných kontaktů, spolupráce členů konference na odborných projektech a vzájemná informovanost o ornitologickém dění především v Jižních čechách a jejich okolí. Zájemci o členství v diskusní skupině se mohou přihlásit na následujících e-mailových adresách: martinlazarovic@gmail.com a JendaHavlicek@seznam.cz.

Členové konference se zavazují k dodržování následujících pravidel:
1. Členství ve skupině je dobrovolné a vzniká přihlášením se na výše uvedené adresy.
2. Moderátoři diskuse mohou ze seznamu členů odstranit emaily osob, které do diskuse vkládají příspěvky nevhodné, pohoršující, odporující zákonům ČR, spamy apod.
3. Při zveřejňování zajímavých pozorování pečlivě zvažte, že nemůže dojít k ohrožení lokality a ptáků, poškozováním cizích věcí a vstupu na soukromé pozemky (ježdění po polních kulturách a loukách, jiné ničení zemědělských kultur, vystavování ptáků nadměrnému stresu, vstup na pozemky s omezeným nebo zakázaným přístupem apod).
4. Členové se zavazují, že získané informace budou využívat v souladu se zákony na ochranu přírody, ornitologickou etikou a podle pravidel uvedených v bodě 3).
5. Upozorňujeme, že z technických důvodů může mezi odesláním emailu a jeho doručením na adresy všech členů uplynout různě dlouhá doba, při rychlých reakcích mohou emaily přijít na přeskáčku. Proto je potřeba občas vyčkat nebo zvolnit :-) .
6. Ke každému příspěvku připojte podpis. Ne každý ho má nastavený v emailu a nemusí být jasné, kdo je pisatelem.
7. Osobní vzkazy posílejte přímo adresátovi, ne přes celou skupinu.
8. Další body mohou být stanoveny podle potřeby a průběhu diskusí.