70. výročí úmrtí Leontina Bati

Dne 2. září 2022 uplynulo 70 let od smrti pedagoga, filologa a entomologa Leontina Bati. Leontin Baťa se narodil 16. listopadu 1885 v Moravanech u Pardubic, zemřel 2. září 1952 v Českých Budějovicích. Po studiích na Filozofické fakultě UK v Praze (obor francouzština a němčina) krátce učil na gymnáziu v Příbrami a poté až do odchodu do penze na několika středních školách v Českých Budějovicích. Po druhé světové válce se jako důchodce stal prvním správcem přírodovědných sbírek českobudějovického muzea.
 

Leontin Baťa se vypracoval mezi nejvýznamnější jihočeské entomology. Publikoval zejména články o motýlech a blanokřídlém hmyzu. Byl předsedou Vlastivědné společnosti jihočeské.

Leontin Baťa, ač entomolog, se významně zapsal i do jihočeské ornitologie. V díle „Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech“ z roku 1933 shrnul mimo jiné také historii a výsledky ornitologického výzkumu v jižních Čechách, včetně údajů o výskytu vzácnějších druhů jihočeských ptáků. Připojil i obsáhlý výčet ornitologické literatury, ve kterém ornitologové zabývající se jihočeským ptactvem naleznou množství užitečných citací. Každý zoolog, který se bude chtít vážně zaobírat faunistikou v jihočeském regionu na tuto publikaci L. Bati dříve či později narazí.

Baťa L. (1933): Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. – Vlastivědná společnost jihočeská, České Budějovice, 67 p.

Sýkora L. (1965): Jihočeský entomolog Leontin Baťa. – Zprávy muzeí Jihočeského kraje 1965 (1): 21–23.

Leontin Baťa. Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

 
Ukázka z publikace „Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech“
Jan Hora & Václav Mikeš