Holandští studenti znepokojeni situací na Šumavě

 

Třetí říjnový týden strávilo asi 40 studentů lesnictví a ochrany přírody z univerzity Wageningen v NP Šumava a Bavorský les, kde absolvovali se šesticí českých studentů kurz "Strategické plánování v lesním hospodaření a ochrana přírody". První část kurzu se věnovala NP Šumava, kde studenti navštívili několik lokalit a viděli různé přístupy v lesním hospodaření a boji s kůrovcem včetně samovolně se obnovujícího lesa. Druhá polovina kurzu patřila NP Bavorský les, kde byly také navštíveny lokality dříve postižené kůrovcem a byl také demonstrován postup, kterým se brání šíření kůrovce mimo NP.

Holandští studenti byli velmi znepokojeni situací, která panuje v NP Šumava. "Příroda je zde unikátní a zachovalá" říkají studenti. Zaráží je ale, že o tomto přírodním a kulturním dědictví rozhodují politici, kteří nemají o tématu řádné znalosti. Těžko pochopitelné je zřejmé porušování mezinárodních pravidel a zákonů.

"Myslím si, že není správné kácet stromy v prvních zónách a ohrožovat tak například tetřeva, předmět ochrany NATURA 2000. To je jasné porušování Evropského práva, které je napadnutelné u soudního dvora EU" říká student Anthonie Stip.

Spolu s Esther Böhmeronou a Thijsem Fijenem se také shoduje na tom, že nejlepší cestou by bylo se spojit s NP Bavorský les a na české straně zavést stejný management jako mají na té německé. Tento názor sdílí i další jejich kolegové. Jak navíc ukazují některé údaje, na německé straně vydělávají z turistů, kteří přijíždějí za obnovující se přírodou více peněz, než kdyby se zde těžilo, což by bylo výhodné především pro místní obyvatele. Se šířením kůrovce mimo NP tady nemají díky vhodnému managementu problémy.

Dalším problémem v ČR je nízké povědomí o tom, co se zde děje a je nutné vzdělávat především místní obyvatele míní například student William de Jong.

Celou situací byli znepokojeni i profesoři, kteří se za univerzitu Wageningen kurzu účastnili. Na jejich dotazy ale vedení NPŠ neodpovídá, proto pro příště uvažují o tom, zda se na Šumavu vůbec se studenty vrátí.

(Studenti William de Jong, Thijs Fijen a Anthonie Stip jsou amatérskými ornitology a členy nizozemské pobočky Birdlife International.)

 

Tzv. mrtvý les nedaleko Modravy, který se samovolně vyvíjí bez pomoci lesníků. 

 

 

 

Samovolně se vyvíjející les v NP Bavorský les.

 

Stopy tetřeva i rysa dokládají, že má smysl zdejší přírodu chránit.