Jihočeští čápi bílí na webu

 

    Na jarní schůzi Klubu informoval ing. F. Čapek z lesnické školy v Písku o přípravě webu o
bílých čápech v jižních Čechách. V současnosti byl sestaven úplný seznam všech známých
hnízd a umístěn i s jejich popisem na webovou stránku s adresou https://www.jih.capiweb.cz/
Na této stránce pod názvem Katalog hnízd je k dispozici mapa s odkazem - odkliknutím -
na jednotlivá hnízda v Jihočeském kraji. Hnízda lze vyhledávat i podle okresů a abecedně -
podle názvu obce či města. Dovolujeme si požádat všechny členy i příznivce Klubu o revizi
a případné doplnění a upřesnění tohoto seznamu. V ostatních záložkách najdete další údaje o
čápech, spolupracovnících a činnosti školy v projektu. Jsou tam zalinkována i pozorování z
avifbirds.cz.
    Údaje o výsledcích hnízdění v letošním roce jsou na webu zatím neúplné, jsou
shromažďovány i za pomoci základních škol v regionu a budou umístěny na web postupně.
Protože právě v těchto dnech mladí čápi bílí opouštějí hnízda, prosíme všechny členy a
příznivce Klubu o informace o počtu vyvedených mláďat z jednotlivých jimi dlouhodobě
sledovaných nebo i jednorázově pozorovaných hnízd. Všechny údaje budou i s autory
pozorování uveřejněny na webu.
    Vaše sdělení můžete jednoduše odeslat z čapí webové stránky přes Hlavní menu a Kontakt.
 
    Prosím, využívejte přednostně tento způsob podávání zpráv.
 
    Předem Vám všem děkujeme za spolupráci.