Mapování a inventarizace významných území na Šumavě

Členové Jihočeského ornitologického klubu provádějí v letošní hnízdní sezóně inventarizační průzkum ptáků dvou významných území na Šumavě, rašeliniště Mrtvý luh a Národní přírodní rezervace Boubínský prales. Průzkumy obou území jsou prováděny kvantitativními sčítacími metodami (bodový transekt, resp. liniový transekt) v ranních hodinách v době nejvyšší zpěvní aktivity ptáků, použity jsou též záznamníky pro zjišťování druhů, aktivních v nočních hodinách. Systematický ornitologický průzkum těchto lokalit se uskutečnil naposled před 30 - 35 lety, bude tedy možné vyhodnotit změny, ke kterým došlo v posledních několika desetiletích. Oba projekty byly finančně podpořeny Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Ochrana biodiverzity.
 
Jiří Pykal
 
Účastníci inventarizace Mrtvého luhu před terénní základnou.
Účastníci inventarizace Mrtvého luhu před terénní základnou.
Unikátní biotopy v Mrtvém luhu.
Unikátní biotopy v Mrtvém luhu.