Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

Jihočeský ornitologický klub – pobočka České společnosti ornitologické
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – regionální pracoviště Jižní Čechy
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.
 
Společná tisková zpráva ze dne 9. 5. 2018
 

Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

Chráněné vlhy pestré v loňském roce poprvé ve větším počtu zahnízdily v Jihočeském kraji. Na dvou místech vyvedlo úspěšně mláďata celkem pět párů těchto pestrobarevných ptáků, kteří si vyhrabávají hnízdní nory, např. ve stěnách opuštěných pískoven.
 
Vlhy se v poslední době v České republice šíří. Donedávna u nás hnízdily hlavně na jižní Moravě a jejich výskyt v ostatních krajích byl víceméně sporadický. První záznam o hnízdění v jižních Čechách pochází z 90. let minulého století z Třeboňska, podruhé zahnízdily v roce 2015 na Českobudějovicku. Vždy šlo ovšem o jeden pár. Teprve v loňském roce se hnízdiště vlh objevila na dvou místech v kraji a poprvé také vznikla kolonie těchto atraktivních ptáků, kde z pěti hnízdících párů čtyři vyvedly mláďata. Loňská hnízdiště se nacházela na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. 
 
Přestože se dal výskyt vlh v jižních Čechách očekávat, máme z jejich hnízdění velkou radost,“ říká ornitolog Jiří Bureš, vedoucí jihočeského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „V našem kraji byl dosud zaznamenán výskyt více než 300 druhů ptáků, z toho u dvou set druhů bylo zjištěno hnízdění. Jsme rádi, že k nim v posledních letech můžeme počítat i vlhu.“ 
 
Všechna dosavadní hnízdiště vlhy pestré v Jihočeském kraji byla nalezena v opuštěných pískovnách. Tři přímo v písčité stěně, čtvrté v hromadě zeminy ze skrývky před těžbou. Na všech čtyřech lokalitách také probíhá nebo nedávno probíhal tzv. ochranářský management, tedy cílená péče o vzácná stanoviště a ohrožené druhy.
 
Hnízdění vlh potvrzuje, že opuštěné pískovny mají velký potenciál pro ochranu biologické rozmanitosti. Pokud z nich však uděláme skládky odpadků nebo v nich těsně po ukončení těžby vysázíme borovou monokulturu, pak je tento potenciál velmi záhy promrhán,“ říká Jiří Řehounek, který se ochraně a přírodě blízké obnově pískoven věnuje v neziskové organizaci Calla. Ochránci přírody proto dlouhodobě prosazují, aby se část území po těžbě nerostných surovin ponechávala pro ochranu přírody a rekreaci.
 
Na obou loňských lokalitách vlhy zdárně vyvedly mláďata. Vzhledem k jejich aktuálnímu šíření je pravděpodobné, že mohou zahnízdit i na jiných místech Jihočeského kraje. Proto bychom rádi požádali veřejnost, aby tyto krásné ptáky nerušila při hnízdění a nezasahovala do míst, kde se usídlí,“ dodává Václav Mikeš, zoolog Jihočeského muzea a člen Jihočeského ornitologického klubu (JOK).
 
Ornitologové a ochránci přírody také žádají Jihočechy, aby si případná pozorování vlh nenechávali pro sebe. Mohou se ozvat buď přímo AOPK, JOK či Calle. Nebo mohou využít databáze AVIF (https://www.birds.cz/avif/), kterou spravuje Česká společnost ornitologická a vyplnit pozorování vlh do internetového formuláře.
 
Opravdové Jihočeské vlhy pestré, Foto: Martin Reiser
 
Kontakty:
Ing. Jiří Bureš (AOPK ČR – RP jižní Čechy & JOK) – e-mail: jiri.bures@nature.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail: RehounekJ@seznam.cz
Mgr. Václav Mikeš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích & JOK) – e-mail: mikes@muzeumcb.cz