Zaznamenávání hnízdění rorýse obecného

Stejně jako loni touto dobou bychom vás chtěli požádat o spolupráci při zaznamenávání hnízdění rorýse obecného (Apus apus).
 
Hnízdění je možné zadávat do známých databází ČSO (Avif) či AOPK (NDOP). Aby byla data použitelná pro ochranu hnízdiště rorýsů, je nutné zadávat přesnou adresu domu – bodem do mapy, ideálně ještě například uvést adresu do poznámky k pozorování. Záznam v podobě „sídliště Máj“ je k praktické ochraně nevyužitelný. 
 
Nejvhodnější variantou pro zadání hnízdění je však využití nové databáze ČSO zaměřené výhradně na ptáky, kteří k hnízdění využívají lidských sídel (https://www.birdlife.cz/rorysi-zadavani/). Kromě rorýse zde můžete zadávat i zjištěné hnízdění jiřičky a kavky. 
 
Tato databáze umožňuje nejen přesné zadání konkrétní budovy, ale také umístění hnízda v rámci budovy a orientaci vůči světovým stranám. Součástí záznamu jsou i informace o celé budově jako například, zda jde o obytný dům, panelový dům či nebytový objekt a také zda je před rekonstrukcí, zateplený a podobně.
 
Záznamy zadané do této databáze tak mohou posloužit nejen jako podklad pro ochranu druhů hnízdících na daném objektu, ale třeba také pro obecnější analýzu preferencí synantropních druhů pro výběr potenciálního hnízdiště.
 
Podrobné informace o problematice rorýsů se můžete dočíst na stránce https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/o-rorysovi/
 
Při podezření na ohrožení rorýsů a jejich hnízdišť kontaktujte nejbližší inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) -  https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-ceske-budejovice