Límcování hus velkých

Odečty barevných límců lze odevzdávat prostřednictvím databáze avif.birds.cz (kód uveďte do pole "kroužek").
 
Značení pomocí GPS/GSM
 
Vedle pravidelného značení hus velkých (hliníkovými kroužky a krčními límci) na rybnících Českobudějovicka bylo v roce 2012 poprvé označeno několik jedinců i GPS/GSM vysílači. Během tří let (2012, 2014 a 2015) zde bylo opatřeno vysílači již 17 hus.

Cílem satelitní telemetrie hus je odhalení a vyhodnocení detailnějších informací o sledovaných jedincích, jako je míra využívání jednotlivých částí území během ročního cyklu, rychlost pohybu, potravní a habitatové preference, ale také zhodnocení vlivu mysliveckého managementu na jejich chování.
Ačkoli jsme z nejrůznějších důvodů (zástřel husy, selhání či odstranění vysílače) schopni analyzovat celý roční cyklus zatím jen u několika označených jedinců, díky vysoké přesnosti a frekvenci satelitního sledování (1 záznam/2 hodiny) jsou data i od pár jedinců velmi hodnotná. Navíc můžeme sledovat míru odlišnosti průběhu podzimní a jarní migrace a výběru zimovišť, migračních zastávek, hnízdních lokalit a dalších shromaždišť nejen mezi jednotlivými husami ale i v rámci jednotlivce.
Pro více informací o projektu můžete navštívit stránky: https://www.waterbirdmonitoring.cz/monitorovaci-programy/monitoring-hus/GPS-monitoring-hus/