Jeřáb popelavý v jižních Čechách

Sledování vývoje populace jeřába popelavého (Grus grus) se věnuje skupina vedená J. Pykalem a J. Šebestiánem.

Článek o ojedinělém podzimním průtahu v roce 2012: J. Pykal (2013): Průtah jeřábů popelavých. Ptačí svět 2/2013:9 (odkaz na:https://www.birdlife.cz/ptacisvet.html)

Při vkládání do databáze birds.cz nezapomeňte udat směr přeletu (stačí i přibližně). Tento údaj je velmi důležitý pro další zpracování dat.

Databáze pozorování: (pozn.: nezobrazují se pozorování zaslaná přímo koordinátorovi a negativní pozorování)