Jihočeští ornitologové obnovili hnízdní stěny pro vlhy

Vlha pestrá patří v jižních Čechách k vzácným druhům a její hnízdění bylo dosud zaznamenáno pouze několikrát. V posledních dvou letech ale díky postupnému šíření tohoto druhu v ČR došlo na Českobudějovicku dokonce ke koloniálnímu hnízdění (více zde). Hnízdištěm je bývalá pískovna, kde ale postupně dochází k sesouvání potenciálně vhodných hnízdních stěn. Po domluvě J. Řehounka z hnutí Calla s majiteli pískovny proto před hnízdní sezónou 2019 dva členové JOK (J. Havlíček z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a V. Mikeš z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích) a jeden další dobrovolník (M. Reiser) provedli úpravu stěn tak, aby mohly vlhy v pískovně hnízdit bez nebezpečí predace hnízdních nor i nadále. Zda se budou provedené zásahy vlhám líbit, ukáží již nadcházející týdny. Případné zájemce o pozorování a fotografování vlh nabádáme, aby se v okolí lokality pohybovali ohleduplně, respektovali práva soukromých vlastníků pozemků i ochranu přírody a pokud možno nevstupovali do blízkosti hnízdních stěn. Zcela nepřijatelné je budování fotokrytů před hnízdními stěnami, nebo dokonce úprava jejich okolí. Za možnost pomoci vlhám děkujeme majitelům pozemků a Martinovi Reiserovi, který se spontánně přidal a navíc i provedl dokumentaci. Za poskytnutí materiální podpory (zapůjčení lopaty) děkujeme členům JOK, manželům Nácarovým.

Jan Havlíček & Václav Mikeš, foto: Martin Reiser