Od února 2023 se tyto stránky nepoužívají a nové naleznete na adrese:

https://www.jok.cso.cz/

Aktuálně

Členská schůze JOK se uskuteční 25. března 2023 v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Členové obdrží pozvánku v dostatečném předstihu.

Jihočeský ornitologický klub - pobočka ČSO, jménem jihočeských ornitologů s hlubokou lítostí vyjadřuje upřímnou soustrast s úmrtím předsedy ČSO pana Jiřího Flouska.
Skvělý ornitolog a propagátor ochrany ptactva a přírody, přátelský a obětavý člověk a kamarád bude chybět nejen své rodině ale i všem ornitologům a přátelům ptactva. Děkujeme a budeme vzpomínat.
 
Po celý měsíc listopad, až do 5. prosince, je v Jihočeskému muzeu instalován exponát měsíce na téma „Chaluhy – nehnízdící hosté ze severu“...

Zpráva o činnosti husí skupiny JOK v roce 2022

Informace o límcování hus v roce 2022

Úspěšný Festival ptactva na Řežabinci

Ptáci jsou atraktivní a lidmi oblíbenou skupinou živočichů. V důsledku civilizačního tlaku na přírodu jsou stejně jako ostatní živočichové i skupinou v mnoha směrech ohroženou. Ornitologové a ochránci přírody se snaží popularitu ptáků u veřejnosti využít k jejich ochraně, ale právě prostřednictvím obliby ptáků i k ochraně přírodního prostředí...

70. výročí úmrtí Leontina Bati

Dne 2. září 2022 uplynulo 70 let od smrti pedagoga, filologa a entomologa Leontina Bati...

Stejně jako loni touto dobou bychom vás chtěli požádat o spolupráci při zaznamenávání hnízdění rorýse obecného...
 
 

Dva zajímavé příspěvky od člena JOK Karla Pecla byly na počátku roku 2022 publikovány v časopise Písecký svět. Články si můžete přečíst zde, celá čísla časopisu najdete zde.

V roce 2022 pokračuje mapování skřivana lesního, který byl vyhlášen ptákem roku JOKu na období let 2021 - 2022 ve stejnojmenné kampani. Spolu s ním je jako doprovodný druh mapována linduška lesní. Mapování probíhá jak formou "plošného" mapování výskytu na území jižních Čech, tak i formou podrobného sčítání na liniích. Obě metodiky a informace ke kampani Pták roku JOKu naleznete zde...

© Luboš Mráz, www.naturfoto.cz

Mé kroužkování v Písku - 2. část

První část mých vzpomínání na kroužkování ptáků na hnízdech se týkala stromových hnízd. Tato druhá část bude o kroužkování hnízd na komínech. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden stromový zážitek. Ten je spojen s naším běžným dravcem, kání lesní...

Zpráva o činnosti skupiny pro límcování husy velké za rok 2021

V roce 2021 byl odchyt hus velkých prováděn na 14 lokalitách v sedmi krajích: Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský. Celkem bylo odchyceno 114 hus velkých, 87 ex. bylo označeno krčním límcem, zbylé husy byly označeny pouze kroužkem pro svou malou velikost...

Na začátku lidského života je několik odlišných fází vývoje. První bych nazval Ležák, druhé Lezec a třetí Chodec. V dospělosti díky, civilizačním výdobytkům přibyly ještě dvě fáze – Sedák (u počítače) a Jezdec (díky přehršli různých dopravních prostředků). Po překonání dvou prvotních fází jsem se úspěšně stal Chodcem...

V lednu 2021 proběhl v Česku 56. ročník Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census). Na rekordních 849 lokalitách a bylo zjištěno celkem 64 druhů ptáků v celkovém počtu 250 340 exemplářů. 

U řady druhů byly zjištěny zajímavé regionální rozdíly v celkové početnosti. V jižních Čechách byly zjištěny vysoké počty zimujících kachen divokých a orlů mořských. Blíže jsou výsledky shrnuty zde. V roce 2022 je hlavní termín sčítání 15. - 16. ledna. Přihlásit se ke sčítání lze zde.

 

Je čas Vánoc, čas usebrání, čas, kdy lidé myslí trochu víc na ostatní než na sebe – a mezi těmi ostatními mohou být i ptáci. To se projevuje tak, že lidé plní krmítka a při cestách do města krmí vodní ptáky. A tam teď najdou na navigaci cedule, že krmit kachny a labutě není vhodné. Zákazy iniciovala Jihočeská ornitologická společnost. Jsem také jejím členem a pamatuji doby, kdy byli vodní ptáci v Písku mezi jezy běžně krmeni.
 
Celý článek od Karla Pecla, člena JOK a spolupracovník Prácheňského muzea a Záchranné stanice živočichů Makov si můžete přečíst v časopise Písecký svět (prosinec 2021, str. 17).

 

Jak správně k rmit vodní ptáky radí nové informační cedule

Krmení vodních ptáků je oblíbená zábava především v zimních měsících. S přibývající popularitou této aktivity se ale stále častěji setkáváme s problémy, které může nevhodné krmení vodním ptáků způsobit...
Členská schůze dne 10. října 2021 udělila čestné členství Jihočeského ornitologického klubu dvěma dlouholetým členům klubu, kteří výrazně formovali činnost klubu během několika desetiletí a významně se zasloužili o rozvoj jihočeské ornitologie, a to Janu Horovi a Karlu Peclovi...

o víkendu 16. a 17. října 2021 nás čeká Monitoring vodních ptáků v době podzimní migrace...

Termín podzimní členské schůze Jihočeského ornitologického klubu je neděle 10. října 2021 od 8:59 hod., v případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 9:30 hod. náhradní členská schůze. Schůze proběhne tradičně v prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
 
Program schůze bude včas rozeslán.
Za výbor JOK, Jan Havlíček

Výzva k mapování hnízdišť rorýse obecného

Rorýs obecný (Apus apus) je typický představitel synantropního druhu. Druh, který původně hnízdil na útesech a skalních stěnách, se dnes hojně vyskytuje v lidských sídlech a k hnízdění využívá štěrbiny a větrací otvory vysokých budov...

O půlnoci opouštím ohníček a křepčící partu biologů a vrhám se do víru jihočeské noci, abych v průběhu následujících 24 hodin zaznamenal co největší počet ptačích druhů v rámci soutěže Global Big Day (Celosvětový Velký Den)...

2. května jsme se vydali spočítat ptáky na dvaceti bodech rozmístěných v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. Byla zima, nevlídno, kolem šesti stupňů, přesto se nám podařilo v rámci zaběhnuté metodiky JPSP spočíst 1614 jedinců 60 druhů. Oproti minulým rokům celému transektu vévodily vlaštovky, které létaly nízko při hladině rybníků. Ve videu je zdokumentovaný průběh tohoto sčítání. Pro jihočeské bardy máme připravený kvíz, zda-li uhodnou jméno rybníka po jehož hrázi jedeme ke konci videa?
(Jakub Vlček, 12.5. 2021)

 

Travič dravců ze Strakonicka odsouzen, bohužel jen "na podmínku"...

Přelomový rozsudek dnes padl u okresního soudu ve Strakonicích. Historicky poprvé byl v Česku někdo odsouzen za trávení divoce žijících ptáků. Soudce uznal muže vinným ve všech třech bodech obžaloby...

(1.5. 2021)

 


Po dokončení projektu REGENERACE STANOVIŠŤ PŘEDMĚTŮ OCHRANY V PŘÍRODNÍ REZERVACI VRBENSKÉ RYBNÍKY byly na tři vybrané ostrovy umístěny webkamery, které usnadňují monitoring hnízdícího ptactva a umožňují odborníkům detailní prozorování chování ptáků. Pro veřejnost budou na stránce Životní prostředí Jihočeského kraje vysílat nepřetržitý živý přenos ze dvou kamer. Na stránkách JOK pro Vás spravujeme databázi všech dostupných on-line přenosů z ptačích hnízd v našem kraji.

(17.4. 2021)

 


Sledování skřivana lesního (Lullula arborea) v letech 2021–2022 je součástí kampaně Pták roku JOKu. Cílem této kampaně, se kterou JOK započal od roku 2020, je mapování vybraného cílového (zájmového) druhu, popř. jeho výzkum, a to vždy na území Jihočeského kraje...

(15.4. 2021)

 

On-line přenosy z jihočeských ptačích hnízd

S blížícím se jarem začínají ptáci obsazovat svá pravidelná hnízdiště. Díky přenosům z webových kamer můžeme nahlédnout do soukromí několika ptačích párů v jižních Čechách. Zde vám přinášíme výběr odkazů na několika nejzajímavějších přenosů...

(21.3. 2021)

 

Monitoring havrana polního v Českých Budějovicích

Unikátní monitoring havranů zahájili v těchto dnech vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ornitologové z Jihočeského ornitologického klubu, ochranáři z magistrátu města České Budějovice a umělci z kreativního centra Rabenštejnská 2020...

________________________________________________________________________________

Výsledky kampaně Pták roku JOKu 2020 - labuť velká

V roce 2020 proběhl první ročník kampaně Pták roku JOKu. Prvním takto „oceněným“ druhem se stala labuť velká (Cygnus olor). V rámci kampaně probíhalo sčítání na rybnících a dalších vodních plochách na území celého Jihočeského kraje, do kterého se zapojila řada členů JOK i dalších zájemců...

______________________________________________________________________________

Liniové sčítání druhů

Členové JOK se letos již několikátým rokem zapojí do dlouhodobého programu ČSO Liniové sčítání druhů (LSD)...

________________________________________________________________________________

Pták roku 2021
 
Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káni lesní. Během března vyhlásí Jihočeský ornitologický klub také regionálního jihočeského "Ptáka roku JOKu" a to již podruhé, v roce 2021 to bude pěvec. Loňským ptákem roku JOKu byla labuť velká, výsledky jejího loňského jihočeského mapování JOK zveřejní rovněž během března.
Informace o celostátním ptákovi roku najde na webu ČSO...
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________

60. výročí úmrtí preparátora Aloise Mrázka

22. září 2020 uplynulo šedesát let od úmrtí jihočeského ornitologa a preparátora Aloise Mrázka. Příspěvek připomíná tuto osobnost, která se zasloužila o poznání avifauny našeho regionu...

________________________________________________________________________________

Pták roku JOKu 2020

Pták roku JOKu je každoroční kampaň, která si klade za cíl mapovaní, nebo výzkum vybraného druhu na území našeho kraje. Cílovým druhem pro rok 2020 se stala labuť velká..

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites