Aktuálně

 
Krmení vodních ptáků je oblíbená zábava především v zimních měsících. S přibývající popularitou této aktivity se ale stále častěji setkáváme s problémy, které může nevhodné krmení vodním ptáků způsobit...
Členská schůze dne 10. října 2021 udělila čestné členství Jihočeského ornitologického klubu dvěma dlouholetým členům klubu, kteří výrazně formovali činnost klubu během několika desetiletí a významně se zasloužili o rozvoj jihočeské ornitologie, a to Janu Horovi a Karlu Peclovi...

o víkendu 16. a 17. října 2021 nás čeká Monitoring vodních ptáků v době podzimní migrace...

Termín podzimní členské schůze Jihočeského ornitologického klubu je neděle 10. října 2021 od 8:59 hod., v případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 9:30 hod. náhradní členská schůze. Schůze proběhne tradičně v prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
 
Program schůze bude včas rozeslán.
Za výbor JOK, Jan Havlíček

Výzva k mapování hnízdišť rorýse obecného

Rorýs obecný (Apus apus) je typický představitel synantropního druhu. Druh, který původně hnízdil na útesech a skalních stěnách, se dnes hojně vyskytuje v lidských sídlech a k hnízdění využívá štěrbiny a větrací otvory vysokých budov...

O půlnoci opouštím ohníček a křepčící partu biologů a vrhám se do víru jihočeské noci, abych v průběhu následujících 24 hodin zaznamenal co největší počet ptačích druhů v rámci soutěže Global Big Day (Celosvětový Velký Den)...

2. května jsme se vydali spočítat ptáky na dvaceti bodech rozmístěných v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. Byla zima, nevlídno, kolem šesti stupňů, přesto se nám podařilo v rámci zaběhnuté metodiky JPSP spočíst 1614 jedinců 60 druhů. Oproti minulým rokům celému transektu vévodily vlaštovky, které létaly nízko při hladině rybníků. Ve videu je zdokumentovaný průběh tohoto sčítání. Pro jihočeské bardy máme připravený kvíz, zda-li uhodnou jméno rybníka po jehož hrázi jedeme ke konci videa?
(Jakub Vlček, 12.5. 2021)

 

Travič dravců ze Strakonicka odsouzen, bohužel jen "na podmínku"...

Přelomový rozsudek dnes padl u okresního soudu ve Strakonicích. Historicky poprvé byl v Česku někdo odsouzen za trávení divoce žijících ptáků. Soudce uznal muže vinným ve všech třech bodech obžaloby...

(1.5. 2021)

 


Po dokončení projektu REGENERACE STANOVIŠŤ PŘEDMĚTŮ OCHRANY V PŘÍRODNÍ REZERVACI VRBENSKÉ RYBNÍKY byly na tři vybrané ostrovy umístěny webkamery, které usnadňují monitoring hnízdícího ptactva a umožňují odborníkům detailní prozorování chování ptáků. Pro veřejnost budou na stránce Životní prostředí Jihočeského kraje vysílat nepřetržitý živý přenos ze dvou kamer. Na stránkách JOK pro Vás spravujeme databázi všech dostupných on-line přenosů z ptačích hnízd v našem kraji.

(17.4. 2021)

 


Sledování skřivana lesního (Lullula arborea) v letech 2021–2022 je součástí kampaně Pták roku JOKu. Cílem této kampaně, se kterou JOK započal od roku 2020, je mapování vybraného cílového (zájmového) druhu, popř. jeho výzkum, a to vždy na území Jihočeského kraje...

(15.4. 2021)

 

On-line přenosy z jihočeských ptačích hnízd

S blížícím se jarem začínají ptáci obsazovat svá pravidelná hnízdiště. Díky přenosům z webových kamer můžeme nahlédnout do soukromí několika ptačích párů v jižních Čechách. Zde vám přinášíme výběr odkazů na několika nejzajímavějších přenosů...

(21.3. 2021)

 

Monitoring havrana polního v Českých Budějovicích

Unikátní monitoring havranů zahájili v těchto dnech vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ornitologové z Jihočeského ornitologického klubu, ochranáři z magistrátu města České Budějovice a umělci z kreativního centra Rabenštejnská 2020...

________________________________________________________________________________

Výsledky kampaně Pták roku JOKu 2020 - labuť velká

V roce 2020 proběhl první ročník kampaně Pták roku JOKu. Prvním takto „oceněným“ druhem se stala labuť velká (Cygnus olor). V rámci kampaně probíhalo sčítání na rybnících a dalších vodních plochách na území celého Jihočeského kraje, do kterého se zapojila řada členů JOK i dalších zájemců...

______________________________________________________________________________

Liniové sčítání druhů

Členové JOK se letos již několikátým rokem zapojí do dlouhodobého programu ČSO Liniové sčítání druhů (LSD)...

________________________________________________________________________________

Pták roku 2021
 
Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káni lesní. Během března vyhlásí Jihočeský ornitologický klub také regionálního jihočeského "Ptáka roku JOKu" a to již podruhé, v roce 2021 to bude pěvec. Loňským ptákem roku JOKu byla labuť velká, výsledky jejího loňského jihočeského mapování JOK zveřejní rovněž během března.
Informace o celostátním ptákovi roku najde na webu ČSO...
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________

60. výročí úmrtí preparátora Aloise Mrázka

22. září 2020 uplynulo šedesát let od úmrtí jihočeského ornitologa a preparátora Aloise Mrázka. Příspěvek připomíná tuto osobnost, která se zasloužila o poznání avifauny našeho regionu...

________________________________________________________________________________

Pták roku JOKu 2020

Pták roku JOKu je každoroční kampaň, která si klade za cíl mapovaní, nebo výzkum vybraného druhu na území našeho kraje. Cílovým druhem pro rok 2020 se stala labuť velká...

________________________________________________________________________________

Reakce účastníků 6. jihočeské ornitologické konference

Kdybych měl stručně zhodnotit před pár dny ukončenou Šestou jihočeskou ornitologickou konferenci, nezbylo by mi, než použít téměř samé superlativy...

________________________________________________________________________________

Mapování a inventarizace významných ptačích území na Šumavě

Členové Jihočeského ornitologického klubu provádějí v letošní hnízdní sezóně inventarizační průzkum ptáků dvou významných území na Šumavě...

________________________________________________________________________________

Jihočeští ornitologové obnovili hnízdní stěny pro vlhy

Vlha pestrá patří v jižních Čechách k vzácným druhům a její hnízdění bylo dosud zaznamenáno pouze několikrát. V posledních dvou letech ale díky postupnému šíření tohoto druhu v ČR došlo na Českobudějovicku dokonce ke koloniálnímu hnízdění...

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Jihočeští ornitologové s článkem o bahňácích v časopice Science! 

Jihočeská ornitologie zaznamenala velký úspěch. Dva rodáci z jižních Čech, RNDr. Vojtěch Kubelka, PhD a Prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., jsou prvními autory článku mezinárodního týmu, který studoval predaci hnízd u bahňáků...

_______________________________________________________________________________________

Karel Pecl získal prestižní ocenění ČSO!

RNDr. Karel Pecl obdržel Cenu ČSO za celoživotní propagaci výzkumu a ochrany přírody nejen v jižních Čechách...

_______________________________________________________________________________________

Vlhy pestré zahnízdily v jižních Čechách i letos

Chráněné vlhy pestré se do jižních Čech vrátily i v letošním roce a úspěšně vyvedly mláďata. Hnízdiště v opuštěné pískovně sledují ornitologové a ochránci přírody...

_________________________________________________________________________________

Světový den bahňáků – čtvrtek 6. září 2018 – přidejte se!

Více zde

___________________________________________________________

Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

Více zde

__________________________________________________________________________________

První ročník monitoringu hlasové a hnízdní aktivity sluky lesní (Scolopax rusticola) v ČR - zapojte se!

Více zde

__________________________________________________________________________________

Úspěchy podrobného mapování hnízdního rozšíření ptáků ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a výzva pro poslední sezónu 

Více zde

__________________________________________________________________________________

Vyšel Vanellus 12

Více o aktuální čísle

__________________________________________________________________________________

Nabízíme k prodeji publikaci Ptáci v kulturní krajině II. Cena 70,- Kč

Nabízíme k rozebrání publikaci Ptáci v kulturní krajině I (2díly)

Zájemci mohou kontaktovat V. Mikeše (mikes(zavináč)muzeumcb.cz)

__________________________________________________________________________________

Proběhla úspěšná exkurze do Horního Rakouska

Článek zde

__________________________________________________________________________________

Rozhovor o městských ptácích vč. mapování ptáků v ČB na ČRo

Článek a rozhovor zde

__________________________________________________________________________________

Kniha "Ptáci jižních Čech" v prodeji!

Dovolujeme si představit novou knihu „Ptáci jižních Čech". Kompletní přehled všech ptáků jižních Čech, Obecný popis ptáků, jejich výzkum a ochrana. Poznávání a biologie jednotlivých druhů, výskyt a změny početnosti. Obsáhlý soubor více než 1 800 fotografií Okolo 500 barevných a černobílých ilustrací. Mapy rozšíření všech hnízdících druhů. Téměř 400 grafů a tabulek. Praktický návod kam a jak za ptáky. Detailní charakteristika zvukových projevů ptáků. Unikátní kolekce nahrávek 233 ptačích druhů na CD. Formát 220 x 285 mm, 640 stran, vazba V8

Knihu si můžete zakoupit či objednat v sekretariátu ČSO (Na Bělidle 34, Praha 5, 777 330 355, cso birdlife.cz). Členové ČSO mají na knihu slevu a zakoupí ji za 720 Kč.
Herbia spol. s r.o., Novohradská 16, České Budějovice https://www.herbia.cz/products-page/ 
Knihkupectví Academia https://www.academiaknihy.cz/ptaci-jiznich-cech-cd--kloubec-bohuslav--jihocesky-kraj--2015

__________________________________________________________________________________

Každou první středu v měsíci se koná setkání členů a příznivců JOK, tzv. "ornitologická středa". Setkání se zpravidla odehráví v Klubu malých pivovarů od 19 hodin. (https://www.kmpcb.cz/Kontakt.html) Cílem plánovaných pravidelných setkání (první středa v měsíci) je předávání aktuálních informací a navazování nových kontaktů. Budou také zařazeny přednášky a promítání fotografií z cest.

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites